Username :
Password :

 

สมัครสอบฟรี   ลืมรหัสผ่าน   

Last Update: 27/05/2015
ถ้าไม่ใช่พระธาตุพนม คุณคิดว่า มข. ควรจะมีสัญลักษณ์เป็นอะไร??
กระติบข้าวน้อย
ไดโนเสาร์
พระธาตุพนมดีแล้ว
ไม่รู้สิ คิดไม่ออก
  
ดูแบบสำรวจอื่น ดูผลโหวตทั้งหมด
     
โครงการ “ Pre โควตา มข. ”
       
      เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ใน เขตพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทดลองทำข้อสอบชุดเก็งโควตามข. เพื่อให้นักเรียน ได้ทราบความสามารถของตัวเองและเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง โดยมีการวัดผลการสอบโดยการ จัดอันดับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เช่นเดียวกับกับสอบจริง ด้วยประสบการณ์กว่า 26 ปีในการเก็งข้อสอบ ทำการวิเคราะห์ข้อสอบและนำสถิติการออกข้อสอบ 10 ปีย้อนหลังมาประมวลผลจนได้ข้อสอบ ที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากที่สุด นอกจากนี้ นักเรียนสามารถนำผลคะแนนที่ได้จากการสอบ Pre โควตา มข. เข้ารับการประเมินโอกาสการสอบติดเพิ่มเติม จากศูนย์วิชาการ RAC ด้วยโปรแกรม ประเมิน โอกาสการสอบติดโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Forecast) ที่มีความแม่นยำสูงถึง 90 %
  • เลือกคณะและประกาศผลสอบติดเหมือนจริง 
  • ทำข้อสอบออนไลน์ ชุดเก็งโควตา มข.  ปี57   ได้ตลอด 24ชั่วโมง 
  • แม่นความรู้ก่อนไปสอบจริง ด้วยคลังข้อสอบโควตาย้อนหลังกว่า 10ปี
  • พร้อมประเมินโอกาสสอบติดโควตาด้วยโปรแกรม KKU Forecast ที่มีความแม่นยำกว่า 90 %

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้


    

หมายเหตุ: (นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในวิชาเลือกสอบดังกล่าวนั้น จะพิจารณาตามคณะ/สาขาวิชา ที่เลือก ใน 2 อันดับ)

    โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีรายชื่อวิชาสอบที่แตกต่างกัน แยกตามคณะ/สาขาวิชาที่เลือก นักเรียนแต่ละคนจะต้องสอบรายวิชาที่กำหนด ตามการเลือกคณะ/สาขาที่กำหนด เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องสอบวิชาดังต่อไปนี้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ รวมเป็น 7 วิชา

ค่าใช้จ่ายในการสอบ

     สมัครสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


การสั่งซื้อชุดเก็งข้อสอบ โควตา มข.57

     สำหรับนักเรียนที่ต้องการชุดเก็งข้อสอบโควตา มข.57 สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์โครงการ ราคาชุดละ 200 บาท (มีโจทย์พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)